18. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

POSTER BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
P-001 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ve Yalnızlık Düzeyleri
Abdulsamed Seven, Fatmanur Dana, Arzu Yüksel, Emel Bahadır Yılmaz
P-002 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK İMAJ ALGILARININ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sevgi AKSOY, Zekiye ERGEN, Mehmet Mesut ALA, Fatima ÜZÜM, Gamze TESKERECİ, Adem SÜMEN
P-003 BİR İLÇE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİSİNDE HEMŞİRELİK SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİM
AHMET ÇETİNKAYA, MEHMET KORKMAZ
P-004 MOBBING: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ DE MARUZ KALIYOR
Aleyna Çelik, Ufuk Kaya
P-005 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİ
Aleyna Çelik, Ufuk Kaya
P-006 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Hüsra ACET , Azat KIZIL, Sultan ALTUNTAS , Ebru VURAL, Arzu TİMUÇİN
P-007 Kadınların Servikal Kanserin Erken Tanısına İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Aslı KURAN, İlknur GÖKŞİN
P-008 ÖĞRENCİ HEMŞİRELER GÖZÜYLE HEMŞİRELİK SÜRECİ
Aslıhan Gül, Zeliha Küçükkaya, Ümran Dağ, Beyza Çelebi, Gizem Beycan Ekitli
P-009 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI BAKIMA YÖNELİK DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI
Asuman Boz, Cansu Çağırıcı, Cuma Demir, Nimet Dağ, Gizem Beycan Ekitli
P-010 HEMŞİRELİKTE MESLEKİ DEĞERLER: SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEMESİ
MELİHA TİMUR, BUSE GÜR, AYLİN PALLOŞ
P-011 GÜNLÜK GAZETELERDE YER ALAN SAĞLIK HABERLERİNİN İNCELENMESİ
KEVSER DEMİRCA, KÜBRA CAN, KEVSER GÖÇER, AYLİN PALLOŞ
P-012 18-49 Yaş Aralığındaki Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler
Aysun Ardıç, Mine Hacıfazlıoğlu, Nurgül Akyüz
P-013 İlköğretim öğrencilerinin beslenme algısı, beslenme bilgi düzeyi ve ilişkili faktörler
Aysun Ardıç, Derya Kapusuz, Beyzanur Çetin, Betül Keskin
P-014 Erkek Hemşirelere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Ayşe BEKTAŞ, Öznur ÖZTEMUR, Sinan AYAYDIN, Esra GÜLER, Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN
P-015 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
İlknur Dindar, Ayşe Bulut, Tülinay Özcan, Burcu Mutlu, Sevcan Erdoğdu
P-016 HEMŞİRELİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE AİDİYET DUYGUSU VE BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ayse Sena yüksel, Eyşan söğüt, Özlem yazıcı
P-017 SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MEZUN OLMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
AYŞE TAMER, GÜLBAHAR KORKMAZ ASLAN, Denizli , 20160
P-018 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DURUMLARININ MESLEKİ FARKINDALIĞA ETKİSİ
Ayşegül Köse, Rabia Er, Dilek Öcalan, Yeşim Ceylantekin
P-019 HEMŞİRELİKTE PROFESYONELLİK ALGISININ MESLEK İÇİ İŞBİRLİĞİNE ETKİSİ
AYŞENUR DAYAN, MELİKE GÜNER, SERPİL İNCE
P-020 Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Görülen Semptomlar ve Semptom Kümelemesi
Baise Bicav, Sevinç Kutlutürkan
P-021 ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN EMPATİK EĞİLİM VE BECERİLERİ DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Hasan Mert Çay, Hasan Atakan Akkaya, Kemal Sayın, Esra Karaca Çiftci, Barış Can Anbanazlı
P-022 EBEVEYNLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÇOCUKLARINI AŞILATMA DURUMUNA ETKİSİ
Bekir ERTUĞRUL
P-023 Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Profesyonel Değerleri İle Tutumları Arasında İlişki Var Mıdır?
Esin SEVGİ DOĞAN, Özden DEDELİ ÇAYDAM, Sezgi ÇINAR PAKYÜZ, Beray PEKER, Dilek KILINÇ
P-024 Tip 2 Diyabetli Bireylerin Diyabet Bilgi Düzeyleri İle Öz Bakım Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Betül ÇELİK, Sema SARI, Damla YAVUZ, Neslihan UYSAL, Seval KELOĞLAN, Kenan GÜMÜŞ, Nurhan DOĞAN
P-025 Hemşirelik Öğrencilerinin Yoğun Bakım Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma
BİLGEHAN ÖZKAYA, SERMİN AYVAZ, NESLİHAN ÇAĞI, İZLEM SÖZERİ ESER, ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ, HATİCE MERT
P-026 Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Deneyimlerine Göre Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalıkları ve Eş Seçme Stratejileri
Hatice Yıldız, Birgül Altunten, Yasemin Çönge, Aylin Görmen, Neriman Çolak
P-027 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Gürültüden Etkilenme Dereceleri ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
Buğra Kaan Tavuz, Beyza Tuna, Vildan Kocatepe, Vesile Ünver
P-028 ÖĞRETİM ELEMANIYLA İLETİŞİME KUŞAKLARARASI TEMELLİ BAKIŞ
Buğra Kaan Uranoğlu, Aylin Akgün, Yazın Baskan, Onur Ceylan, Gizem Beycan Ekitli
P-029 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Beceri Laboratuvar Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri
BEYZA NUR GİRGİN, HATİCE KAHYAOĞLU SÜT, BURCU KÜÇÜKKAYA
P-030 KADINLARIN DOĞURGANLIK BİLİNCİNİN ARTTIRILMASINDA FAYDALI BİR MOBİL UYGULAMA: MENSTRUAL SİKLUS TAKİP UYGULAMASI
Hilal GÜRSES, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA
P-031 POSTPARTUM DÖNEM EBEVEYN-BEBEK BAĞLANMASINDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR
AYŞE BULUT, BURCU KÜÇÜKKAYA, HATİCE KAHYAOĞLU SÜT,
P-032 Klinik Uygulamaya Çıkan Öğrenci Hemşirelerin Depresyon Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi
Büşra Aleyna Önver, Nigar Ünlüsoy Dinçer
P-033 HEMŞİRELERİN PROFESYONEL DEĞERİ: ALTURİZM (ÖZGECİLİK)
Büşra Aleyna Önver, Nigar Ünlüsoy Dinçer
P-034 Doğal ve Yardımcı Üreme Teknikleriyle Gebe Kalan Kadınların Doğum Sonrası Annelik Rolüne Güvenleri ve Anne-Bebek Bağlanmasına Etkisi
doç.dr.hatice yıldız, büşra kaplan, çağla çakır, sevgi güngör, nazan kırca
P-035 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ZOR HASTA ALGILARI VE İLETİŞİMDEKİ YAYGIN TUTUMLARI
Büşra KOÇAK, Damla ÜNSAL, Damla ÜNAL, Esra ERDOĞAN, Gizem BEYCAN EKİTLİ
P-036 ÇANKIRI BÖLGESİNDE B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Mücahit Mahmut GÜNGÖR, Furkan ÖZEL, Burcu GEÇİN, Danışman Öğretim Görevlisi Canan ÜNLÜ
P-037 ÖĞRENCİ HEMŞİRE ERKEKLERİN CİNSİYETÇİ EĞİLİMLERİ VE LİSANS EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI CİNSİYETÇİLİĞE YÖNELİK DÜŞÜNCE VE ALGILARI
Cansu Çağırıcı, Abdulkadir Taşdemir, Hamza Ezgin, Gizem Beycan Ekitli
P-038 Hipertansiyon Tanısı Alan Bireylerin Spirütüel İyi Oluşları İle Antihipertansif İlaç Tedavisine Uyumları Arasındaki İlişki
Cansu OKATAN, Güler DURU AŞİRET
P-039 KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ İLE SVO OLGU SUNUMU
Ceren Rabia YILMAZ, Gülsüm Nihal ÇÜRÜK
P-040 KÖK HÜCRE BAĞIŞI KONUSUNDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ: MEDYA İNCELEMESİ
Ceyda Gökkaya, Gamze Gökkaya, Zahide Güven, Yasemin Uslu
P-041 POSTPARTUM DÖNEMDE KONTRASEPTİF YÖNTEMLER VE YÖNETİMİ
Cuma Demir, Sevilay Polat
P-042 BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ YETİŞKİNLERİN DİYABET RİSK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Meryem KILIÇ, Çisem METERİS, Gizem Kıllı, Büşra Nur BİÇER, Melek TOPRAK, Anıl KARTAL,
P-043 ERGENLERİN DİYABET FARKINDALIĞI
Meryem KILIÇ, Zeynep DOĞAN, Çisem METERİS, Gizem KILLI, Büşra Nur BİÇER, Melek TOPRAK, Anıl KARTAL
P-044 HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN İMAJI
Derya Dincer, Hatun Esma Sürmeli, Didem Ayhan, Gönül Yılmaz Dündar
P-045 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısının Adölesanlara Etkisi ve Hemşirelik Bakımı
DERYA KIVRAK
P-046 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamada Mobbinge Maruz Kalma ve Klinik Stres Durumları
Dicle GÜLTEKİN, Ezgi Su AYAN, Şahizer ERAYDIN
P-047 Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Hemşirelik Rol Bilgisinin Belirlenmesi
AYSUN MUTLU, DİDEM TIRPAN, AYŞENUR DÖNMEZ, PAKİZE ÖZBEK, CEYLAN KÜCE, EMRE ŞAHİN, MELEK ÇAKIR
P-048 Ameliyathanede İletişim Yollarından Biri: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
BURÇİN IRMAK, DİDEM TIRPAN, ZÜLEYHA TAŞTAN, YAĞMUR ŞİMŞEK
P-049 HEMŞİRELİKTE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
DİLARA ÇELİK, KÜBRA ENSARİOĞLU
P-050 Kimyasal Savaşta Hemşirelik Hizmetlerinin Rolü
Dilba Özmüş, Oya Gümüşkaya Bradley
P-051 HEMŞİRELİKTE AKRAN EĞİTİMİ
Dilek ÖZDEN, Betül Nur ARSLAN
P-052 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERE YÖNELİK İNANÇ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Dilvan Yılmaz, Sümeyye Güven, Esin Saral, Şenay Sağlam
P-053 Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Düzeyinin Belirlenmesi
Duygu Demir, Pelin Gökoğlu Gürer, Necmiye Sabuncu, Dilara İşleyen, Şura Köşgen
P-054 18 YAŞ ÜZERİ BAYANLARIN MEME KANSERİ BİLGİLERİ VE SAĞLIK DAVRANIŞLARINA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ
Melike DEMİR DOĞAN, Ebru Karamanlı, Hediye Şimşek, Tuğçe Polat, Muhammed Mucahid Yılmaz
P-055 Hemşirelik Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyine ilişkin Çalışmaların Değerlendirilmesi
Ece Bayima, Osman Bilgin, Serap Torun
P-056 Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İhmal İstismarı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Gamze Sümer, Rümeysa Canıbeyaz, Eda Aktaş
P-057 ÜRİNER DİVERSİYON OPERASYONU GEÇİREN HASTANIN ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI
Eda ARIKAN, Seda Cansu YENİĞÜN
P-058 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BAKIM PLANLARINDAKİ HEMŞİRELİK TANILARININ ANALİZİ
Eda ARIKAN, Bilgen ARIKAN, Endam ÇETİNKAYA
P-059 Hemşirelik Öğrencilerinin İnovatif Hemşirelik Hakkında Düşünce ve Tutumları
Ayşenur Kuzuoğlu, Elif Kaya, Gizem Kerimoğlu Yıldız, Cengiz Arıcıoğlu
P-060 PSİKİYATRİ DIŞINDAKİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN RUHSAL BOZUKLUKLARI DAMGALAMAYA YÖNELİK TUTUMU VE İŞ BİRLİĞİ
EMİNE ÇAKIR, EMİNE CİNCİOĞLU, GÜLGÜN DURAT
P-061 Down Sendromu Hakkında Ne Biliyoruz Ne Kadar Farkındayız?
EMİNE ÇAKIR, HANDE CENGİZ, DİLEK AYGİN
P-062 SAĞLIK ALANINDAN FARKLI MESLEK GRUBU ÖĞRENCİLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI
Emine Uçar, Büşra Solak, Ümmügülsüm Canoğlu, Sıttık Kendüzler, Özlem Canbolat
P-063 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALIKLARA KARŞI TUTUM, EMPATİ VE MESLEKİ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ BELİRLENMESİ
Emine YILMAZ, Selma ÖZCAN
P-064 HEMŞİRELERİN EMPATİ VE PROFESYONEL DEĞERLERİ İLE HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINI ALGILAYIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Emine YILMAZ, Selma ÖZCAN, Çiğdem DAĞAL
P-065 OBEZ ADÖLESANLARDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ KİLO ÖN YARGI VE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Emine YILMAZ, Selma ÖZCAN, Çiğdem DAĞAL
P-066 DİKKAT ETMEMİZ GEREKLİDİR; İZOLASYON
Enes AYDIN, Nazmiye KİRAZ, Aklime SARIKAYA
P-067 Hemşirelik Öğrencilerinin İşe Hazırlık Durumlarının Belirlenmesi
Ergin TOROS, Kübra SEYMEN, Rumeysa SÖNMEZ, Aşkın AKTAŞ
P-068 Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Bilinç Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
Esin CULHA, Özdem NURLUÖZ
P-069 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Diyabet Riski ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Esra ALTIN, Ebru BULUT, Zeynep GÜNEŞ
P-070 Hemşirelik Mesleği ve Eğitiminde İletişimin Önemi
Esra GÜLER, Sinan AYAYDIN, Öznur ÖZTEMUR, Ayşe BEKTAŞ, Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN
P-071 Obezitede Bir Risk Faktörü Olarak Yeni Medya Kullanımı
Esra İldeş, Seher Tuğba Gökdağ, Tuğba Göksel, Berfin Yağmur Ulusal, Damla Gürsoy, Ayça Güney, Melek Akdoğan, Sedef Koç, Akile Karaaslan Eşer
P-072 ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK BAKIMINDA BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
ESRA KARAMAN, ŞEYMA ÇEBİ, ALPEREN AYDOĞDU, AYŞE GÖKTAŞ, GİZEM BEYCAN EKİTLİ
P-073 HEMŞİRELİK EĞİTİMDE YENİ BİR MODEL ; MENTOR HEMŞİRELİK
Esra Lafcı, Burak İlkim Yüksel
P-074 ÜRİNER KATETERİ OLAN HASTALARIN KATETERE İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Esra ÖZKAN, Elif DÖNMEZ, Ebru SOĞLU, Hale Gülçin KAYA, Şengül ÜZEN CURA, Şeyda FERAH ARSLAN
P-075 Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı ve Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgilerinin Saptanması
Esra Özkul, Fatma Sarıkaya, Berat Çaran, Gülbahar Beştepe
P-076 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Esra Polatdemir, Dilek Yılmaz
P-077 HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞAN BAKIMINDA YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER
SİNEM GÖKCEK, BERNA ESER, ESRA TURAL BÜYÜK,
P-078 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNE (KKMM) YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Kübra ERSÖZLÜ , Sinem AŞCI, İlayda ÖZALTIN, Ezgi TEMEL, Rahşan ÇAM
P-079 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ve GEREKÇELERİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
İrem UZUNKAYA , Safiye Nazlı Can DAŞBULAK, Selen ORAKÇI, Ezgi TEMEL, Nurdan GEZER
P-080 Üniversite Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Fahriye Şeyma KARA, Arife KIL, Cemile KÜTMEÇ YILMAZ
P-081 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMADA YAŞADIKLARI SORUNLAR : DERLEME
Fatih İPLİKÇİ, Mustafa Özcan KARAKAŞ, Derya AĞIŞ, Leyla ALTUN, Selin TIKIZ, Nurdan GEZER, Dilara KUNTER, Havva YÖNEM AMAÇ
P-082 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
Fatma BEĞENİK, Gizem AY, Ayşen KUL, Özlem AKMAN
P-083 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Göre Algılanan Stres Düzeyleri
Fatma Beyza ÖZTÜRK, Nurhilal MACİT, Ecem TAĞIL, Birgül ÖZKAN
P-084 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK VE AİLESİNİN YAŞADIĞI SORUNLARA YÖNELİK INTERPROFESYONEL YAKLAŞIM
Fatma Nur ÜNVER, Ümmühan Duman
P-085 Psikiyatri Hemşireliğinde Teori ve Modele Temellenen Bakım Uygulamaları: Sistematik Derleme
Göksu DÖNMEZ, İlknur ÇÖMEZ, Fatmanur ALTINDAL, Tuba ÇÖMEZ, Leyla KÜÇÜK
P-086 HEMŞİRELİK VE EBELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Nazike DURUK, Ferzan KALAYCI, Emre Cem AYDIN
P-087 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMA SÜRESİNCE SU TÜKETİMİ VE SU TÜKETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
FİRDEVS BİRANKAR, ŞULE KARACA, MAİDE NUR KAMİLOĞLU, PINAR AVŞAR
P-088 Türkiye’de Hemşirelik Öğrencileri Yapılmış Simülasyon Çalışmalarının Öğrenme Çıktıları ve Öğrenme Deneyimleri Üzerine Etkilerine Yönelik: Sistematik Derleme
Funda Tarhan, Vesile Ünver
P-089 ÜLKEMİZDE KÖK HÜCRE BAĞIŞI SÜRECİ
Gamze Gökkaya, Zahide Güven, Ceyda Gökkaya, Yasemin Uslu
P-090 BASI ÜLSERİNDE KORUYUCU HEMŞİRELİK BAKIMI
Gamze Nur GÜNDEM , Gizem Nur KURUDERVİŞ , Cansu KARADENİZ BENLİ
P-091 Öğrenci Hemşirelerin Gözünden Hemşirelikte Meslek İçi Profesyonel İş birliği ve İletişim
NAZLICAN ZENT, GAMZE NUR GÜRDAP
P-092 SON İLE BAŞLANGIÇ ARASINDA KALMIŞ BİR DURUM: ÖLÜM
Abdullah Esirgenler, Şiva Abdullah, Adem Sümen, Gamze Teskereci
P-093 OREM’E GÖRE METASTATİK LARİNKS SARKOMATOİD KARSİNOM TANILI HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU
GİZEM ARSLAN, GÜLİN ŞAHİN, BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN, YASEMİN TOKEM, ELİF ÜNSAL AVDAL
P-094 Yenidoğan Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar
Gizem AY
P-095 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MESLEK SEÇİMİ
Gül Dinler , Özcan Bilik, Gönül Yılmaz Dündar, Didem Ayhan
P-096 BREAK TABOOS
Gülşah AKGÜL, Nazlı BALTACI
P-097 Hemşirelik Öğrencilerinde İyi Oluşluk Düzeyinin Psikolojik Sağlamlık ile İlişkisi
Büşra Ünal, Cansel Altaş, Cansu Karadeniz, Sena Kablan, Demet Özbey, Ecenaz Çetin, Büşra Aydın, Melis Aslan, İrem Turan, Gülşah Körpe
P-098 HEMŞİRE GRUPLARININ SOSYAL MEDYA HESAPLARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Öznur BALKAN , Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR
P-099 PEDİATRİK ONKOLOJİDE KALİTE VE GÜVENLİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR, Öznur BALKAN
P-100 HEMŞİRELİK LİSANS MÜFREDATINDA PROFESYONELLİK EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA
Hamza Karakuş, Hülya Baybek
P-101 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LÖSEMİ HASTALIĞI HAKKINDA FARKINDALIK AKTİVİTE DENEYİMLERİ
Harun KÜÇÜKBALLI, ZEYNEP GÜNEŞ
P-102 OTİZM TANILI BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ
Hatice AKALAY, Semra ÖZAYDIN, Gizem ŞAHİN
P-103 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ İMAJ ALGISI VE EKİP ÇALIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Sedanur Yeşilyurt, Alime Sül, Gülsüm Aynacı, Hatice Çürük, Nurşen KULAKAÇ
P-104 Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Engeli Olan Bireylere Bakım Verme Konusundaki Öz Yeterliliklerine ve İletişim Engelli Bireylerin Aldıkları Sağlık Bakımına İlişkin Görüşleri
Hilal YILDIZ, Hatice DOĞAN, Yağmur İŞİT, Nurgül CIPLAK, Emine YILDIZ
P-105 KADIN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRES DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Betül AKTAŞ, Türkan PASİNLİOĞLU, Hatice Kübra YÜCEL, Pınar Yeşim CEYRAN, Sümeyra KARAYILAN
P-106 PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BAKIM MODELLERİ
Hatice Orak
P-107 HEMŞİRELİKTE MESLEKİ DEĞERLER
HAVVA KARADENİZ
P-108 HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARI
HAVVA KARADENİZ
P-109 HEMŞİRELİKTE MESLEKÎ FARKINDALIK
Melike DEMİR DOĞAN, Hediye Şimşek, Tuğçe Polat, Ebru Karamanlı, Muhammed Mucahid Yılmaz
P-110 YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERDE KANSER BİLGİ YÜKÜNÜN KANSERE İLİŞKİN TUTUMA ETKİSİ
Mehmet Ay, Vahit Dalkızan, Hicran Yıldız
P-111 AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMA KONUSUNDAKİ TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Dilara Hatun Kaya, Semanur Bekar, Büşra Alparslan, Hicran Yıldız
P-112 İYİLEŞİP ANNE OLABİLECEK MİYİM?: WATSON İNSAN BAKIM MODELİNE GÖRE OLUŞTURULAN İYİ BAKIM ÖRNEĞİ (OLGU SUNUMU)
Hümeyra TÜLEK DENİZ , Nazlı BALTACI, Gürsün KAVAK
P-113 OVER HİPERSTİMULASYON SENDROMU OLAN KADININ BAKIMINDA WATSON'IN İNSAN BAKIM MODELİ’NİN KULLANILMASI
Nazlı BALTACI, Hümeyra TÜLEK DENİZ, Gürsün KAVAK
P-114 YAŞAMIN EN ACI DENEYİMİNDE HEMŞİRE OLMAK
İlknur Uçar, Hümeyra Hançer Tok
P-115 MEME KANSERİ RİSK ARAŞTIRMALARINDA YENİ BULGULAR; BİYORİTM VE IŞIĞIN ETKİSİ
SELDA RIZALAR, İREM ABAYLI, SEDA YILDIZ
P-116 İNTÖRN UYGULAMASINDA STAJ ALANLARI KARİYER PLANINI ETKİLİYOR / INTERNSHIP AREAS EFFECT THE CAREER PLAN IN INTERNSHIP PRACTICE
İrem DİNDAR, Melek LAÇİNOĞLU, Yunus SEZGİN
P-117 External Ventriküler Drenaj İlişkili Enfeksiyon
Kader DAYAN, Beytullah EŞ
P-118 Hemşirelikte Etik Liderlik Algısı
Kazim Acar, Dilek Efekal, Helin Demirtaş, Esra Selçuk, Esra Akın korhan
P-119 Öğrenci Hemşireler Gözüyle Hemşirelikte Etik Çalışma Ortamı ve Etik İkilem Yaşama Durumlarının İncelenmesi
Özdem Nurluöz, Kemal Elyeli
P-120 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde Karar Verme Stillerinin İncelenmesi
Kevser Çakmak, Aklime Sarıkaya
P-121 ÜNİVERSİTEDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN PREMENSTRUAL DÖNEMDEKİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Kevser IŞIK, Sümeyya YİĞİT, Hümeyra KILINÇ, Ayşenur YOLAK
P-122 ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN EMPATİ DÜZEYLERİ VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
Kübra Akçakoyun, Büşra Şentürk, Emine Yıldız, Ayşin Kaya, Gizem Beycan Ekitli
P-123 ÜLKEMİZDE HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KURAM/MODELLERİN KULLANILMASI: LİTERATÜR DERLEMESİ
Kübra Deniz EROĞLU, Ayça DEMİREL, Damla Nur KURTOĞLU, Hilal YILDIZ
P-124 Hemşirelikte Profesyonel Değerleri Etkileyen Faktörler
KÜBRA NUR KABAKCI
P-125 Hemşirelikte İlaç Uygulama Hataları
KÜBRA NUR KABAKCI
P-126 Palyatif Bakımda Holistik Bakış Açısıyla Hasta Bakımı
Kübra Nur Uçar, Şahizer Eraydın
P-127 Hemşire Yardımcılığı Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Fizyolojik Temel Gereksinimlere Yönelik Hemşirelik Girişimlerini Ayırt Edebilme Durumları
Kübra Yıldırım , Semiha Kurt, Sena Yılmaz, Gizem Şahin
P-128 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DÖNEMİNDEKİ TÜKENMİŞLİK VE STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Kübra YILMAZ, Simge KARTAL, Hediye GÜLMEZ
P-129 Hemşirelik Eğitiminin Felsefesi
Nazike DURUK, Lütfiye PARLAK
P-130 HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU İLE İLGİLİ BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:SİSTEMATİK DERLEME
Mehtap Çınar, Nevin Utkualp
P-131 Tıbbi ve Tamamlayıcı/Geleneksel Tedavi İşbirliği; Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri
Melike Nur ULU, Nafiye Nida BALCI, Burak TAZEFİDAN, Duygu KARTAL, Bekir ŞENYÜZ, Saide FAYDALI
P-132 NÜTRİSYONEL RAHİTİS VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
Melike Tutoğlu, Gülfiye Erdoğan, Ayla İrem Aydın, Meryem Atak, Zeliha Demirtaş
P-133 OUTSOURCİNG: SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI
Melis karakaya , Nejla Aydınoğlu
P-134 Hasta Yakınlarının Aile Yaşam Doyumu ile Umutsuzluk Düzeylerinin İlişkisi
MELİS PAÇAVRA, ŞEHİDE SENA ÖZTÜRK, HİLAL ŞAHİN, MELİSA BAŞPINAR, SELİN DİNÇ, ÖZLEM BAŞIBÖYÜK, GÜLÇİN KOCA, MERVE DEMİR, TUBA GELENER, EBRU GELENER
P-135 Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Kariyer Planları
Meltem Nur Kınay, Ayşe Sevim Ünal
P-136 Hemşirelikte Gizli Bir Cevher: Nursen ÜLKE
Esra AVCI, Seheray ŞAHİN, Menevşe SAMUR, Hasan Fehmi DİRİK, Şeyda SEREN İNTEPELER
P-137 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Romantik İlişkilerindeki Duygusal Kıskançlık Düzeyleri ve Baş Etme Yöntemleri
Meral Kaya, Yasemin Koyunoğlu, Nihan Altan Sarıkaya
P-138 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİ KULLANIMI
MERTCAN YÜKSEL, SİBEL YILMAZ ŞAHİN
P-139 Pediatri Dersi Almış Öğrencilerin Klinik Rahatlık ve Endişe Durumu ile Öz Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişki
Sümeyye KALAYCI, Nihal AVCI, Merve AZAK, Birsen MUTLU
P-140 HEMŞİRELERDE PROFESYONEL DEĞERLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Merve Gezgiç
P-141 Klinik eğitim sırasında karşılaşılan etik sorunlar: öğrenci hemşire gözüyle deneyim paylaşımı
Merve Kavutlu, Nigar Ünlüsoy Dinçer, Fadime Tekin
P-142 İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMI VE AİLE TUTUMU
Gülay DEMİRTAŞ, Firdevs KODAL, Zeynep ATEŞ, Büşra EKER, Merve KOLCU, , Selda ÇELİK, Rabiye GÜNEY
P-143 ANKARA’DA LİSANS DÜZEYİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA ARAŞTIRMAYA YÖNELİK VERİLEN DERS ÇEŞİTLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Merve Nur KOÇAK, Ayşe Sevim Ünal
P-144 Hemşirelerin Ağrıya Yaklaşımı Ve Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü
Merve Nur ÖZKURT
P-145 HEMŞİRELİKTE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: KOÇLUK/ REHBER HEMŞİRELİK
Merve Nur ÖZKURT
P-146 Semptom Kümelemesinin Semptom Yönetiminde Kullanımı
Merve Öztürk, Sevinç Kutlutürkan
P-147 Yeni Mezun Hemşirelerin Meslek İçi İş Birliği Algıları ile Mesleki Hazır Oluşlukları Arasındaki İlişki
Senanur Bayrak, İrem Doğru, Ahsen Sena Karakuş, Merve Tarhan, Pınar Doğan
P-148 Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik Bakışları
Meryem Uzun, Hacer Erdöl, Merve Aydın
P-149 KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
Muhammed Cemal Halis, Yasemin Dağaşan, Tuğba Yardımcı Gürel
P-150 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEDİTASYONUN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES ÜZERİNE ETKİSİ
Melike DEMİR DOĞAN, Muhammed Mücahid Yılmaz, Tuğçe Polat
P-151 Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
Mujde Calikusu İncekar, Esra Vurankaya, Beyza Latife Tuncel, Ebru Nur Zor, Serap Balcı
P-152 TİP 2 DİYABETLİ HASTA VE EĞİTİMİ
Nazmiye KİRAZ, Dilek YILDIRIM, Elif KOCAAĞALAR AKİNCE
P-153 ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE ETİK EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nazmiye KİRAZ, Özlem AKMAN
P-154 YAŞAM KURTARICI BİR GİRİŞİM; ASPİRASYON
Nazmiye KİRAZ, Aklime SARIKAYA
P-155 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Nazmiye KİRAZ, Aklime SARIKAYA
P-156 KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ İLE KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİ OLGU SUNUMU
Nazmiye KİRAZ, Abdul Aziz AHMED, Aklime SARIKAYA
P-157 Sağlığın Paulowniası:Hemşirelik
Neslihan Salkım, Ramiz İşçi
P-158 Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeyleri Ve Problem Çözme Becerileri
Neşe Bayar, Elif Yılmaz, Gülşah Türel, Hülya Fatma Üstündağ
P-159 Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Yaklaşımları
Nihal Avcı, Kadir Başboğa, Sümeyye Kalaycı, Büşra Yılmaz, Nevin Hotun Şahin
P-160 PROFESYONEL GELİŞİM
Nilay Uçar, Sümeyye Şimşek
P-161 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Çalışma Ortamının Akademik Başarı Üzerine Etkisi
Hatice CEYLAN, İrem ÇAĞLAR, Nisa HORUZ, Gizem DOĞDU, Nurşen KULAKAÇ
P-162 Öğrenci Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanım Durumlarının ve Tutumlarının Belirlenmesi
Oğuzhan Turan, Serpil Yüksel
P-163 KAVRAM HARİTASI BAKIM PLANI: PALYATİF BAKIMDA TAKİP EDİLEN OLGU SUNUMU
Onur ÖZKAN, Gülsüm Nihal ÇÜRÜK
P-164 TÜRKİYE’DEKİ HEMŞİRE VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESİCİ DELİCİ ALETLER İLE YARALANMA DURUMUNUN İNCELENMESİ
Hülya Üstündağ, Özge Çimen, Ali Batı
P-165 Hemşirelik Bölümünde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Uyum Sorunlarının İncelenmesi: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği
Özge Mıstık, Dilek Yılmaz, Burcu Arkan, Hava Gökdere Çinar
P-166 WATSON İNSAN BAKIM KURAMI’NIN OMÜ HEMŞİRELİK LİSANS ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Özgenur DİNÇ, Nedime Gül DOĞAN
P-167 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Öğrencilerinin Klinik Uygulama Süreçlerinin Sistematik Olarak Gözden Geçirilmesi
ÖzGÜR Sema ACI, Nursena KAYACAN, Muhammet Sait DEMİR, Ebru ÇOBAN,
P-168 KUZEY KIBRIS'TA KADIN VE ERKEK ARASINDA FARK VAR MIDIR?
Özlem Aşkar , Dilay Necipoğlu
P-169 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ŞİDDET
ÖZLEM AŞKAR, DİLAY NECİPOĞLU
P-170 Yoğun Bakım Hemşirelerinin ve Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Neslihan ÇELEBİ, Reyhan KARAKAYA, Oğuzhan ÖZTAŞ, Özlem SOYER, Yeliz CİĞERCİ
P-171 ENDOTRAKEAL TÜP ASPİRASYONU BAKIM PROTOKOLÜNÜN KANITA DAYALI OLARAK GÜNCELLENMESİ: BİR MESLEKİÇİ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMASI
Rabia Doruk, Bural Kutucu, Abdülrezzak Bayram, Tarık Kılbaş, Oktay Kılıç, Orhan Ocak, Nedim Ekşi, Havva Arslan Yürümezoğlu
P-172 Hemşirelik Öğrencilerinin Obeziteye Yönelik Önyargıları İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki
Gamze DURSUN, Rabia Nur ŞAHAN, Güler DURU AŞİRET
P-173 Hemşirelikte Klinik Karar Verme
Rumeysa İlhan, Emre Akkuş
P-174 Hemşirelerde Sabır Ve Tükenmişlik
SAHURE TANGÜNÜ, SEVİNÇ KUTLUTÜRKAN
P-175 Deneyimlerimizi Değerlendiriyoruz: Hangi Sunum Tekniğimiz Sizce Daha Etkiliydi?
Saniye Nur AKBABA, Şeyma İNAÇ, Ali AY, Sevil GÜLER DEMİR
P-176 ÇOK KÜLTÜRLÜ BAKIM VE HEMŞİRELİK
SEÇİL AMUK, NAZLI TURGUT
P-177 HEMŞİRELİK VE MANEVİ BAKIM
SEÇİL AMUK, NAZLI TURGUT, SEREN KUDRET, ÖZLEM AŞKAR, ŞİRAZ YAPRAK
P-178 Bir Üniversite Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Transferi Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Çalışma
Seda GEVREK, Beyza Gül KİTAPCİ, Fatih KONCUK, Sema KOÇAN
P-179 Nitelikli Palyatif Bakımda Hemşire Gücü
Sena Soylu, Gülnur Temelli
P-180 STRES VE BENLİK SAYGISININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE ETKİSİ
SEREN KUDRET, NAZLI TURGUT
P-181 KANSER VE HEMŞİRELİKTE ESTETİK BİLMENİN ÖNEMİ
SEREN KUDRET, NAZLI TURGUT
P-182 Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Beden Algıları ile Diyet Yapma Durumları Arasındaki İlişki
Sevda Efil, Gamze Bahça, Şengül Demir
P-183 YURTTA KALAN KIZ ÖĞRENCİLERİN GENİTAL HİJYEN UYGULAMALARI
Sibel AYTEN, Muhammed Emin POLAT, Nevin UTKUALP
P-184 İntramusküler Enjeksiyon Uygulamasında Hemşirelerin İşbirliği: Dorsogluteral Bölge Mi Ventrogluteal Bölge Mi?
SİBEL ÇOLBAN, DİLŞAH UTUŞ, ARŞ. GÖR. BURÇİN IRMAK,
P-185 Hemşirelerin Malpraktise Eğilimleri
Ayşegül SAVCI, Sibel DAĞLIYAR, Rumeysa DÖNMEZ
P-186 0-3 Yaş Çocuk Babalarında Babalık Rolü Algısının Baba Bebek Bağlanması İle İlişkisi
Fatma Hülya Üstündağ, Su Şenol, Ceren Işık
P-187 FOURNİER KANGREN CERRAHİSİ GEÇİREN HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI
Hem.Seda Cansu yeniğün, Sultan özpınar
P-188 Üniversite Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Sümeyye PEKGÖZ, Ayşe Nur İLBAŞ, Funda ÇETİNKAYA
P-189 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS Olgularına İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Şevval DEMİRYAY, Seher ÇELİKTENYILDIZ, Gizem Serna ÖZDEMİR
P-190 DOĞRU TERCİH: VENTROGLUTEAL
ŞEYMA KEL, DİLARA BİLGEOĞLU
P-191 TOPLUMUN ERKEK HEMŞİREYE BAKIŞ AÇISI
Şiraz Yaprak, Dilay Decipoğlu
P-192 Hemşirelik eğitimimiz sürecinde devir teslimde kat ettiğimiz yol: Nitel bir çalışma
Şükrü AKDAŞ, Bünyamin ÇAKMAK, Sema KOÇAN
P-193 MEME KANSERİ CERRAHİSİ SONRASI GÖRÜLEN SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI
SENA ÜNALDI, ALTUN AYYILDIZ , MELİKE CURA, TUĞBA ÇAM, SEHER GÜRDİL YILMAZ
P-194 Hemşirelerde Probleme Dayalı Öğrenme Modeli Klinik Uygulamayı Nasıl Etkiliyor?
Tuğçe Ayşakar, Sabire Nur Çınar, Yeşim Ceylantekin, Dilek Öcalan
P-195 Yanıklı Hastada Hemşirelik Yönetimi
Tuğçe Bilge YILDIRIM, Büşra ŞAHİN, Rahşan ÇAM
P-196 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA BİÇİMLERİ: BİR NİTEL ÇALIŞMA
Nurşen Kılakaç, Tuğçe Polat, Melike Demir Doğan
P-197 FARKLI İNANÇ VE KÜLTÜRLERİN DOĞUM ÖNCESİ- DOĞUM- DOĞUM SONRASI ANNE VE BEBEĞE YÖNELİK GELENEKSEL UYGULAMALARI(ANTAKYA ÖRNEĞİ)
Ümit ALKAN, Ayşe Sevim ÜNAL
P-198 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ OLMAK :İLK KLİNİK GÖZLEM VE GÖRÜŞLER
Ümre Erdem, Hatice Öner
P-199 Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Aşılarına İlişkin Görüş ve Tutumları
Yağmur Güleç, Yeliz Özer, Mehmet Samet Ulutaş, Nevin Hotun Şahin, Meltem Kaydırak, Mehtap Gümüşay
P-200 Öğrenci Hemşirelerin “Sağlıklı Çalışma Ortamlarında Hemşirelik ve Yönetimi Konularında” Yürütülen Profesyonel Çalışmaların İncelenmesi
Yaren Kaya, Özdem Nurluöz
P-201 Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Konusundaki Bakış Açıları
Yasemin Aktay
P-202 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇISI
Kübra ÇÖMEZ, Bilge ÇİRKİN, Özlem SOYER, Yasemin ÇELİK
P-203 SVO’LU HASTANIN BAKIMINDA KAVRAM HARİTASI KULLANIMI: OLGU SUNUMU
Yasemin Dağaşan, Muhammed Cemal Halis, Tuğba Yardımcı Gürel
P-204 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
Yasemin Dağaşan, Muhammed Cemal HALİS, Tuğba YARDIMCI GÜREL
P-205 LENF BEZİ TÜBERKÜLOZLU HASTAYA YAKLAŞIM-OLGU SUNUMU
Yasemin Kalkan Uğurlu, Satı Altıntaş
P-206 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişki
Yasemin Koyunoğlu, Meral Kaya, Nihan Altan Sarıkaya
P-207 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ ÜLSERLERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK TUTUMLARI
Yasin ALDEMİR, İrem ORHAN, Beyzanur KARAMAN, Macide AYHAN, Hande CENGİZ, Dilek AYGİN
P-208 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI
Öğr. Gör. Hamiyet KIZIL, Yunus Emre AKYOL, İlayda ALTINTOP
P-209 KÖK HÜCRE NAKLİ: SİSTEMATİK İNCELEME
Zahide Güven, Ceyda Gökkaya, Gamze Gökkaya, Yasemin Uslu
P-210 Toplumdaki Evli Kadınların Gebe Kalmaya Yönelik Kültürel İnanç ve Tutumları
Zehra KAYA, Mehtap GÜMÜŞAY, Dilara KARAKÖSE, Fatma AYDOĞAN, Birgül DEMİR, Fatma Nur DEĞİRMENCİ, Nevin ŞAHİN
P-211 Okul-Hastane İşbirliğinin ve Hemşire-Öğrenci Hemşire İşbirliğinin Değerlendirilmesi
Zehra Özkartal, Betül Aliş
P-212 HEMODİYALİZ TEDAVİSİ İLE YAŞAM: OLGU SUNUMU/LIFE WITH HEMODIALYSIS TREATMENT
ZEYNEP BÜŞRA TEKE, ALEV YILDIRIM KESKİN
P-213 Sağlık İle İlgili Farklı Bölümlerde Okuyan Öğrencilerin Gözünden Hemşirelik Mesleği
Merve Bilsin, Zeynep Gül Gezik, Aysun Mutlu
P-214 KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİYLE DOĞUM SONU BAKIM (LOHUSALIK) OLGU SUNUMU
Zeynep KILINÇ, Prof. Dr. Ferda ÖZBAŞARAN, Arş. Gör. Elif KOCAAĞALAR AKİNCE