18. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

18.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
SÖZEL SUNUM PROGRAMI


26 Nisan 2019 Cuma
08:30-09:30 Sözel Sunum Oturumları
A SALONU
Oturum Başkanları: Serap PARLAR KILIÇ – S. Yazın BASKAN

S1: Hemşirelerin Algıladığı Hekim Hemşire İşbirliği Seviyesi ve Buna Etki Eden Faktörler
Dilek EKİCİ, Ezgi KURTULUŞ, Züleyha TAŞTAN, Yağmur ŞİMŞEK

S2: Hemşireler Arasındaki İş Birliğinin Sağlık Hizmeti Alan Birey ve Yakınlarının Memnuniyet Düzeylerine Yansıması 
Merve TARHAN, Pınar DOĞAN, Nazlı KUDUOĞLU, Canan DURAN

S3: Mesleğin Başındaki ve Sonundaki Hemşirelerin Kendi Sözcükleri İle "Profesyonellik": Nitel Bir Çalışma
Kübra MUTLU, Nihal FELEK, Fatma UYAR, Aynur ÇETİNKAYA

S4: Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Lisans Eğitimi Programları'na İlişkin Görüşleri 
Ezgi ÜNER, İbrahim Hakkı ÇELİK, Saniye Nur AKBABA, Gözde KİRMİTÇİ, Eda ÖZYÜREK, Melisa BOZTEPE, Veysel DURAN, Leyla DEMİR, Zehra GÖÇMEN BAYKARA, Gülcan EYÜBOĞLU

S5: Sosyal Sorumluluklarının Farkında Ol, Fark Yarat: Hemşirelik Eğitiminde Toplumsal Duyarlılık Dersi Öğrenci Görüşleri 
Zehra SALİK, Buse KARAHAN, Beyzanur BAKA, Ayşenur ÖZER, Tuba KARGIN, Merve KOLCU

S6: Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Klinik Uygulama Ortamlarının Değerlendirilmesi 
Yasin ALDEMİR, İrem ORHAN, Beyzanur KARAMAN, Macide AYHAN, Hande CENGIZ, Dilek AYGİN

S7: Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
Diler DEMİR, Elif BERKER, Çağla ISLATTI MUTLU, Yasemin ERGÜN, Gamze ANIK, Abdullah BEYHAN

26 Nisan 2019 Cuma
08:30-09:30
Sözel Sunum Oturumları
B SALONU
Oturum Başkanları: Ayşe KOYUN- Ali Nail BOYAR

S8:Polikliniğe Başvuran Kadın Hastalarda Meme Kanseri İnançları ve Bilgi Düzeyi
Kader GÜNGÜRÜR, Emine YILDIZ, Kadriye SAYIN KASAR

S9: Yabancı Uyruklu Bireylerin Hemşirelik İmajını Algılayışları: Ülkeler Arası Benzerlik ve Farklılıklar 
Sümeyye KIRPAT, Merve AKBUDAK, Emel Hatice ARSLAN, Edanur TORAMAN, Meryem TURHAN, Çağlanur MADEN, Merve TARHAN, Pınar DOĞAN

S10: Hastaların Açık Kalp Ameliyatı Sonrası İlaç Uyumlarını Mobil Uygulamayla Sağlıyorum
Kübra ŞİMŞEK, Buket TAŞPINAR, Asena KIRAÇ, Aydanur AYDIN, Dilek ÇİLİNGİR

S11: Dermatoloji Polikliniğe Başvuran Hastaların Tamamlayıcı Tedavilere Yönelik Tutumları
İbrahim HÜYÜK, Kadriye SAYIN KASAR

S12: Cerrahi Kliniklerde Hastalar Öğrenci Hemşireler Hakkında Ne Düşünüyor?
Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Miraç BEYAZGÜL, Mine TOY, Selma ERKOL, Pınar KAPLAN, Ayşenur AYDEMİR

S13:Hastaların Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Solunum Fonksiyonlarını Mobil Uygulamayla Yönetiyorum
Binnaz SEVER, Banu AYKAN, Aydanur AYDIN, Dilek ÇİLİNGİR

S14:Hastaların Şiddete Yönelik Tutumları ile Hasta Haklarını Kullanma Durumları Arasındaki İlişki
Derviş ASLANTATAR, İsmail Utku KAPLAN, Remziye SEMERCİ, Melahat AKGÜN KOSTAK

26 Nisan 2019 Cuma
08:30-09:30 Sözel Sunum Oturumları
C SALONU
Oturum Başkanları: Öznur GÜRLEK KISACIK- Melike SÜTÇÜ

S15:Kronik Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Merhamet ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
Halis Emre BOYRAZ, Özge İŞERİ, Yasemin BOY

S16: Ailesinde Kardiyovasküler Hastalık Olan Bireylerin Davranışsal Risk Faktörleri ve Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi
İrem Nur AYDEMİR, Ebru BULUT, Zeynep GÜNEŞ

S17:Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
Tuğba AKTAŞ, Edanur TEKE, Büşra ÇELİKEL, Güler Duru AŞİRET

S18:Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Ümmüye SEDAKATLI, Yasemin ERTUĞRUL, İlknur GÖKŞİN

S19:Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Tanılarını Algılama Durumlarının Değerlendirilmesi
Seray POLAT, Ezgi DİRGAR, Tülay ORTABAĞ

S20:Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamada Kesici-Delici Aletlerle Yaralanmalarına Yönelik Tutumlarını Belirlemek 
Ezgi Su AYAN, Dicle GÜLTEKİN, Şahizer ERAYDIN

S21:Hemşirelik Öğrencilerinin El Yıkama İle İlgili Tutum ve İnançlarının İncelenmesi ve El Yıkama Davranışının Planlı Davranış Modeli Açısından Değerlendirilmesi
Beritan AKBULUT, Vildan KOCATEPE

26 Nisan 2019 Cuma
08:30-09:30 Sözel Sunum Oturumları
D SALONU
Oturum Başkanları: Yasemin ÇELİK - Nimet Şayeste KARABEY

S22: Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Etik Karar Verebilme Düzeyinin Belirlenmesi
İlknur UÇAR, Sena SOYLU, Şeyma KEL, Birgül CERİT

S23:Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakım İle İlgili Düşünceleri
İsmail ÇETİNTAŞ, Fatma Zehra DİRİK, Elif İLHAN, Melahat AKGÜN KOSTAK

S24: Öğrenci Hemşirelerin Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 
Funda ÇOLAK, Asena KURT, Didem KAYA

S25:Gençlerin Yaşlılığa ve Yaşlanmaya Yönelik Tutumları
Gamze BALTA, Sıla ÖZ, Sevinç ŞIPKIN, Aysun GÜMÜŞ

S26: Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler
Alev GÜMEN, Hatice KÜLAHLI, Berna AKSOY, Ezgi KINICI, Eylem PASLI GÜRDOĞAN

S27:Üniversitede Eğitim Gören Öğrencilerin HIV/AIDS Farkındalık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Kevser IŞIK, İrem KENÇ, Ali YAZAR

S28:İstanbul' daki 2., 3. ve 4. Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar İle İlgili Görüşleri
Zeynep BARAN, Gülbin ASLAN, Tuğba ASLAN, Erdem DEMİR, Ercan DENİZCİLER, Abdullah BEYHAN, Nurcan KOLAÇ

26 Nisan 2019 Cuma
11:00-12:00 Sözel Sunum Oturumları
A SALONU
Oturum Başkanları: Nuray ŞAHİN ORAK – Yasemin AKTAY

S29: Hemşirelerin Nöbet Devir Teslim Etkinliği ve Tıbbi Hataya Eğilim Düzeyleri
Merve SUNAY, Cengiz ARICIOĞLU, Gizem KERİMOĞLU YILDIZ

S30: Sizce Güvenilir Miyiz?
Ayşenur AYMAK, Damla ÖZTÜRK, Zülfünaz ÖZER, Rukiye Pınar BÖLÜKTAŞ

S31: Hemşirelik Öğrencilerinin Gönüllü Meslek Seçimi İle Mesleki Yetkinliği Arasındaki İlişki
Özden KELLECİ, Burcu KURALAY, Aysun ALTUNOĞLU, Vesile ÜNVER

S32: Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Bilinç ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi
Ayşegül SARIOĞLU KEMER, Beyzanur TOPALLI

S33: Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Değerlerinin Belirlenmesi
Ebru GÜL, Fatma KESKİN, Pınar SERTBAŞ, Elif ÖZFİDAN

S34: Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi 
Abdulmelik ARSLAN, Hava GÖKDERE ÇİNAR, Dilek YILMAZ, Burcu ARKAN

S35: Öğrenci Hemşirelerin Uygulama Alanlarındaki Akran Mentörlüğüne İlişkin Düşünceleri ve Algılanan Stres Düzeyine Etkisi
Şevval ARISOY, Gizem AKGÖL, Işılay KESKİN, Esra KARAMAN, Kazım ACAR, Gizem Beycan EKİTLİ

26 Nisan 2019 Cuma
11:00-12:00 Sözel Sunum Oturumları
B SALONU
Oturum Başkanları: Emine TÜRKMEN-Mustafa AKDENİZ

S36: Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik İşbirliği Kaynaklarının Belirlenmesi
Ayşenur DÖNMEZ, Cemile Şeyma GÜMÜŞ, Selçuk DUMLUPINAR, Nevin DOĞAN

S37:Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Ekip Çalışmasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Figen ÇAVUŞOĞLU, Merve Nur AK, Senanur ALİŞAN

S38: Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Düzeylerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Rabia UZUN, Burcu ARKAN, Dilek YILMAZ, Havva GÖKDERE ÇİNAR

S39: Hemşirelik Öğrencilerinin Otomatik Olumsuz Düşünceleri Klinik Kararlarını Etkiliyor mu?
Emine GÜDEK SEFEROĞLU, Çiğdem ÖKTEN, Müşerref DİDİN, Şeyda ÇOLAK, Eyyüp ALPFİDAN, Feyza KOCAKURT

S40: Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeylerinin Klinik Uygulama Memnuniyetlerine Etkisi
Mehmet Ali DAŞDELEN, Bahar AKGÜN, Özlem SOYER, Pakize ÖZYÜREK, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN

S41: Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Öğrenme İklimi'ne ve Rehber Hemşirelerin Niteliklerine İlişkin Değerlendirmeleri
Seher TÜRİTOĞLU, Feyzan ATAÇ, Gülcan EYÜBOĞLU

S42: Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalarında Akranlarından Psikolojik Şiddet Görme Algısı 
Seçil GACANER, Serenay EROĞLU, Sevim CANKARA, Dilara DERYA, Seray KÖSTENCE, Gizem Beycan EKİTLİ

26 Nisan 2019 Cuma
11:00-12:00 Sözel Sunum Oturumları
C SALONU
Oturum Başkanları: Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR-Ümmügül ÇINAR

S43: Hemşirelik Öğrencilerinde Atılganlık: Benlik Saygısı ve İletişim Becerisi ile İlişkisi
Taylan Can COŞKUN,  Seyit Ahmet ARSLAN, Meryem TUNÇ, Selma SABANCIOĞULLARI

S44: Hemşirelik Öğrencilerinin Basınç Yaralarını Önlemeye Yönelik Tutumları
Öznur GÜRLEK KISACIK, Sabire NUR ÇINAR, Tuğçe AYŞAKAR

S45: Hemşirelik Öğrencilerinin Cilt Kanseri Risk Faktörleri ve Güneşten Korunmaya İlişkin Davranışları
Seda KURT, Zeynep ÖZYAPICI, Edanur POLAT

S46:Hemşirelik Öğrencilerinin Göçmenlere Yönelik Hemşirelik Bakımına İlişkin Düşünce ve Tutumları
Aslıhan GÜL, Kübra GÜRLER, Zeynep BAYRI, Gizem BEYCAN EKİTLİ

S47: Hemşirelik Öğrencilerinde Siber Zorbalık İle Mağduriyet ve Sosyal Ağ Kullanım Amaçları Arasındaki İlişki
Funda ASLAN, Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT

S48: Hemşirelik 2. Sınıf Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılık Durumları
Tuğçe Bilge YILDIRIM, Büşra ŞAHİN, Rahşan ÇAM

S49: Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Hemşirelik Mesleğine Yönelik Değerlerinin Belirlenmesi
Hülya ÜSTÜNDAĞ, Ayşe Nur KATIRCI, Kenan ERBİL

26 Nisan 2019 Cuma
11:00-12:00 Sözel Sunum Oturumları
D SALONU
Oturum Başkanları:Özlem SOYER-Sümeyra GÜNDOĞMUŞ

S50: Üniversite Öğrencilerinde Meme Kanseri Farkındalık Eğitiminin Meme Kanseri Bilgi Seviyeleri ile Meme Kanseri ve Taramalarına İlişkin Sağlık İnançları Üzerine Etkisi
Buse Nur BORAN, Ümmügül ÇINAR, Cahide ÇEVİK, Yeliz CİĞERCİ

S51: Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Zeka Düzeyleri Meslek Uyumlarını Etkiler mi?
Çigdem SABIKMA, Pınar BİNTEPE, Aynur ÇETİNKAYA, Ali TAYHAN

S52: Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yaprak SARIGÖL ORDİN, Özlem BİLİK, Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ, Kübra YASAK, Zeynep DEVECİ, Eda Ayten KANKAYA, Buket ÇELİK, Esra DUĞRAL, Sibel YILDIRIM

S53: Hemşirelik Öğrencilerinde Yabancı Dil Algısı: Bir Metafor Çalışması
Sema Nur ÇİÇEK, Ayla Nur ÖZERLİ, Adem SÜMEN, Gamze TESKERECİ

S54: Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Öncesi İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Bağımlılık Düzeyleri
Esra KARAMAN, Arzu CEYHAN, Onur BERBER, Simgenur ALKAN, Serenay EROĞLU, Gizem BEYCAN EKİTLİ

S55: Hemşirelik Öğrencilerinin Spiritüel Bakım Farkındalığı
Nisanur BAY, Betül YILDIZ, Yeşim CEYLANTEKİN, Dilek ÖCALAN

S56: Hemşirelik Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı: Sistematik İnceleme 
Fatma KUL, Seda YEŞİLYURT, Ali ACER, Soner ARSLAN, Kevser KARACABAY, Nigar ÇELİK

26 Nisan 2019 Cuma
16:30-17:45 Sözel Sunum Oturumları
ANA SALON
Oturum Başkanları: Adeviye AYDIN - Muhammed YALÇIN

S57: Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü İntörn Öğrencilerinin Hekim Hemşire Çatışma Nedenlerine ve Hemşirelik İmajına Yönelik Düşünce ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Cansu KOŞAR ŞAHİN, Sezgi ÇINAR PAKYÜZ, Özden DEDELİ ÇAYDAM, Bilgesu YURDAKUL, Özge ÇİÇEK, Enes Furkan ÇALI

S58: Öğrenci Hemşirelerin Kişilerarası Çatışmaları Çözme Yaklaşımları
Zeynep DABANLI, Arzu YÜKSEL, Emel BAHADIR YILMAZ

S59: Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Sırasında Yaşadığı Çatışmalar ve Çatışma Çözüm Becerileri
Buse KARTAL, Esra AKAY, Necmettin İŞCİ, Hatice TEL AYDIN

S60:Hemşire/Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği
Yılda Arzu ABA, Ayşe Sinem TAŞ, Nazlı BOZKURT, Aslıhan ÜNVER

S61: Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Ekip Çalışması Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Fatma KESKİN, Ebru GÜL, Elif ÖZFİDAN, Pınar SERTBAŞ

S62: Yaşam Boyu Öğrenmeye ve Ekip İşbirliğine Açık Bir Grup muyuz?
Gonca AKTAY, N. Şayestenur KARABEY, Sema UYSAL, Kamuran CERİT, Tangül AYTUR ÖZEN

S63: Hemşirelik Öğrencilerinin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri
Halil BAHÇECİ, Semih YÜCE, Çiğdem SARI

S64: Kokpitten Ameliyathaneye Hasta Güvenliğinde Ekip Kaynak Yönetimi: Sistematik İnceleme 
Özlem SOYER, Süleyman SOYER, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN

S65: Klinik Uygulamalarda Hemşirelik Öğrencileri Arasında Dayanışma ve İş Birliği 
Didem TIRPAN, Sinem Gökçe GÖKSOY, Sedef BOZKURT, Melda ACAR, Mihrac KARACIĞA, Evrim EYİKARA

26 Nisan 2019 Cuma
16:30-17:45 Sözel Sunum Oturumları
A SALONU
Oturum Başkanları: Selda MERT BOĞA - Elif KAYA

S66: Hemşirelik Öğrencilerinde Kariyer Geleceği ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Sevim ŞEN, Sedef ÖZDİLEK, Elif Nazlı ÖZ, Oya GÜMÜŞKAYA BRADLEY

S67: Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Farkındalık Düzeyleri ve Kariyer Geleceği Planlarına Etkisinin Belirlenmesi
Handan SEZGİN, Ayşe KORKMAZ, Hüner AKDAĞ, Cihat ÇİÇEK

S68:Hemşirelerde Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmajlarının Bakım Davranışlarına Etkisi
Sevda EFİL, Selin BALABAN ŞAHİN, Zeynep YARİŞ

S69: Öğrenci Hemşirelerin Mesleğe Yönelik Tutumları
Gülsemin GÜZEL, Bengisu DOĞRU, Elif KUTLU, Handan EREN

S70: Problem Çözme Becerilerim Kariyer Uyum Yeteneklerimi Arttırır mı?
Merve ÖZ, Tangül AYTUR ÖZEN, Kamuran CERİT

S71: Hemşirelik Öğrencilerinde Aidiyet Duygusu
Aysun AVCI, Sercan KARA, Rengin ACAROĞLU, Aylin ÖZAKGÜL

S72: Öğrencilikten İnovatif Hemşireliğe Yolculuk
Hilmi KAHRAMAN, Nedime Gül DOĞAN

S73: Öğrenci Hemşirelerin Klinik Stres Kaynakları ve Başetme Stratejileri
Esra KARAMAN, Gamze GÜLMEZ, Gamze KARA, Gizem BEYCAN EKİTLİ

S74:Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası Yetkinlik Düzeylerinin İncelenmesi
Şule YARAR, Aklime SARIKAYA

26 Nisan 2019 Cuma
16:30-17:45 Sözel Sunum Oturumları
B SALONU
Oturum Başkanları: Cemil YAVUZ - Çisem Elif BUDAĞ

S75: Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Rotasyonları Hakkında Görüşleri
Esin Nur EVGİN, Yasemin ARSLAN, Mustafa AKDENİZ, Halim Mahmut TAŞKIRAN,
Özlem SOYER, Yasemin ÇELİK

S76: Öğrencilerin Gözüyle Hemşirelik Lisans Eğitimine İlişkin Sorunlar ve Öneriler
Aydan Eda URAVYLIOĞLU, Leyla GÜNDOĞDU, Hilal ÖZBAĞÇE, Suna KAPLAN, Burak ATİK, Ahmet EKİNCİ

S77: Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamada Klinik Hemşireleriyle İş Birliğine İlişkin Görüşleri
Sevilay ÇAĞANAY, Gizem ÇATALBAŞ, Sıdıka PELİT AKSU

S78: Hekim ve Hemşire Arasındaki Haberleşmede Sosyal Medya Kullanımı
Ümmügül ÇINAR, Gamze DOĞAN, Yeliz CİĞERCİ, Meryem YAVUZ Van GİERSBERGEN, Pakize ÖZYÜREK

S79:Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya, Gelişmelere Karşı Farkındalık ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Selin DİNÇER, Yıldız DENİZ, Özlem EKER, Pelin KARAÇAY, Özlem YAZICI

S80: Hemşirelik Öğrencilerinin Takım Çalışmasına Yatkınlık Düzeylerinin Belirlenmesi
Fatmanur YAĞCI, Büşra Nur DURAK, Elif Mükerrem KURT, Eda TOKMAK, Dilek CİNGİL

S81: Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Dernekler İle İlgili Bilgi ve Düşünceleri
Mehmet GÖRGÖZ, Havva KARADENİZ, Ezgi TAMER, Sefa GÖLBAŞI

S82:Öğrenci Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılıklarının İncelenmesi
Ayşen KUL, Gizem AY, Fatma BEĞENİK, Özlem AKMAN

S83:Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenmelerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Nitel Çalışma
Halime KARAZEYBEK, Yağmur Canan BERBER, Hatice KARAGÖZ, Sema Nur ATAM, Ayşegül SAVCI, Kevser KARACABAY

S84: Öğrenci Hemşirelerin Mesleki Değerleri ve İletişim Becerileri İle İşbirliği Süreçleri Arasındaki İlişki
Kazim ACAR, Leyla BAYSAN ARABACI, Nurşen AKSAK, Ali BÜYÜKKOÇAK

26 Nisan 2019 Cuma
16:30-17:45 Sözel Sunum Oturumları
C SALONU
Oturum Başkanları: Yeliz CİĞERCİ- Ali ACER

S85: Ergenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi 
Hamza KARAKUŞ, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU

S86: Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Obezite İle İlgili Önyargılarının Belirlenmesi
Gülçin UYANIK, Aynur ŞAHİN, Medine YILMAZ

S87:  Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Sonrası Hasta İzleminin Bilinçli Farkındalık Düzeyi İle İlişkisi
Nurşen KULAKAÇ, Betül MUMCU, Yıldız SAVUCİ, Duygu BABUÇ

S88:  Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Yönelik Tutumları 
Nafiye TOSUN, Hakan Mert PARLAYAN, Esra Nur KOCAASLAN, Melahat AKGÜN KOSTAK

S89: Hemşirelik Öğrencilerinin Pediatri Kliniği Uygulamaları Sırasında Endişe ve Rahatlık Seviyeleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki
Nesrin ÇUNKUŞ, Semen SOLAK, Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU

S90: Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları ile Dünya Vatandaşlığı için Karakter ve Değerler Algıları
Hanife DURGUN, Edanur UZUNSOY, Aybüke TÜMER, Kardelen HUYSUZ

S91: Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Empatik Eğilim Davranışlarının Meslek Seçimi Üzerine Etkisi
Ömer Kaan DEMİRGİL, Tuğçe BALCI, Serap KARDAŞOĞLU, Mehmet TOKAR, Kadriye ASLAN, Gamze TESKERECİ, Adem SÜMEN

S92: Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Muhammet ALTINDAŞ, Havva ÖZTÜRK

S93: Erkek Öğrencilerin Kadın Doğum Dersi Uygulamasındaki Deneyimlerin Değerlendirilmesi
Muhammed Emin POLAT, Sibel AYTEN, Nevin UTKUALP

S94: Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Düzeyleri İle Tanımlayıcı ve Alternatif Tedaviye Yönelik Tutumları
Hatice BAYRAKCI, Arzu YÜKSEL, Emel BAHADIR YILMAZ

26 Nisan 2019 Cuma
16:30-17:45 Sözel Sunum Oturumları
D SALONU
Oturum Başkanları: Seçil TAYLAN- Melis KARAKAYA

S95: Dönem İçi Hastane Uygulamalarına Hemşirelik Öğrencilerinin Bakışı
Nuriye EFE ERTÜRK, Eylem ÇİÇEK, Sultan ÇEÇEN

S96: Hemşirelik Eğitimine Bakış: Bir Fenomenolojik Çalışma
Deniz CAFER, Duygu YILDIRIM, Ali BÜYÜKKOÇAK, Okan ARTUN, Esra AKIN KORHAN

S97: Mesleki Beceri Kazanma Yolunda Klinik Uygulamalar: Hemşirelik Öğrencileri Hemşirelerden Ne Bekliyor? 
Şeyda SORHAN, Elif CAMBAZ, Zennure BEDİR, Çiğdem SABIKMA, Pınar BİNTEPE, Damla ŞAHİN BÜYÜK, Aynur ÇETİNKAYA

S98: Bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Öğrenci-Öğretim Elemanı İşbirliği Hakkındaki Düşünceleri
Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU, Ece ÖZKARADİĞİN, Burcu SAVAŞ

S99: Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Bilgi Arama Davranışları ve Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Yaprak SARIGÖL ORDİN, Buket ÇELİK, Yeter ESEN, Zuhal ERGÜZ

S100: Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Mesleki Tutumları Arasındaki İlişki
Cansu Esra AKÇAKAYA, Arzu YÜKSEL, Emel BAHADIR YILMAZ

S101: Hemşire ve Öğrencilerin Mesleki Uygulamadan Beklentileri: Nitel Araştırma
Bahar KARAKILÇIK, Maide YEŞİLYURT, Ebru YERLİKAYA, Yonca YILMAZ, Gamze YANAR, Sepil YÜKSEL

S102: Yeni Mezun Hemşirelerin Hekimlerle İş Birliği Algıları ile İşten ve Meslekten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Hande ŞİRİN, Davut BAYINDUR, İsa SOYDAN, İnan ALKAN, Kübra ÇAKAN, Beyza KURT, Zeliha KILIÇALAN, Merve TARHAN, Pınar DOĞAN

S103: Meslek İçi Profesyonel İşbirliğinde Paydaş Görüşleri: Engelleyiciler ve Kolaylaştırıcılar
Sibel YILDIRIM, Sinem ÖZMEN, Hasan Fehmi DİRİK, Menevşe SAMUR, Şeyda SEREN İNTEPELER

27 Nisan 2019 Cumartesi
08:30-09:30 Sözel Sunum Oturumları
ANA SALON
Oturum Başkanları: Cahide ÇEVİK- Sercan KARA

S104: Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle Eşcinsel Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Güven SONER, Hasret ATAY, Emrullah CİN

S105: Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışı Algıları
Ümmühan ÇELİK, Ebru TEZCAN, Sevilcan YAŞAR, Tuğba YALÇINKAYA, Gizem BEYCAN EKİTLİ

S106:Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımına Yönelik Tutumları
Mihriban BOZDOĞAN, Güler DURU AŞİRET

S107: Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Akademik Öz-yeterlilikleri ile İlişkisi
Mansur SAİN, Yıldız ÖĞÜT, Merve Nur TURHAN, Necmettin İŞCİ, Hatice TEL AYDIN

S108: Yurtta Kalan Öğrencilerde Kanser Bilgi Yükünün Tamamlayıcı Tedavileri Kullanmaya Yönelik Tutuma Etkisi 
Vahit DALKIZAN, Mehmet AY, Hicran YILDIZ

S109: Sağlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Mobil Sağlık Uygulamalarını Kullanımı ve Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Davranışı Geliştirmeye Etkisi
Canan ERAYDIN, Merve YILMAZ, Emine KARHAN, Hicran ERDOĞAN, Gizem HİSARKAYA, Funda YILDIRIM, Melisa SONGURTEKİN, Kübra ÖZTÜRK, Edanur ERDOĞAN, Nermin MUCUR

S110:Hemşirelik Öğrencilerinin Evde Bakım Hizmetlerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Fahriye Şeyma KARA, Cemile KÜTMEÇ YILMAZ

27 Nisan 2019 Cumartesi
08:30-09:30 Sözel Sunum Oturumları
A SALONU
Oturum Başkanları: Yeşim CEYLANTEKİN – Çiğdem SABIKMA

S111: Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi
Elif YENCLEK, Funda ÇETİNKAYA

S112: Hemşirelik Öğrencilerinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
Nurşen KULAKAÇ,  Derya TEMİZ, Vildan KARACA, Özlem TERZİ

S113: Hemşirelik Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Dersi Klinik Uygulama Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma
Özgür Sema ACI, Nur Sena KAYACAN, Ebru ÇOBAN, Muhammed Said DEMİR

S114: Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Zamanı Etkin Yönetme Becerileri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Neslihan ŞANALMIŞ, Levent ÇÖMEZ, Elif ARANMIŞ, Necmettin İŞCİ, Hatice TEL AYDIN

S115: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Alan 4. Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Vardiya/Nöbet Teslimi Konusundaki Görüşleri
Ayşe GÜL YAVAŞ AYHAN, Canan AYAŞLI

S116: Açık Toraks ve Açık Karın Yaralanmalarında İlk Yardım Uygulamaları İçin Steril Şeffaf Örtü Materyali Geliştirilmesi
Mavinur ŞEMSETTİNOĞLU, Yeliz CİĞERCİ

S117: Mesleki Gelişimimizde Simülasyon Deneyimlerimiz: Nitel Bir Değerlendirme
Hanife CAN, Ahmet AKDOĞAN, ALİ KÖMEAĞAÇ, Sema KOÇAN, Özlem ALBAYRAK

27 Nisan 2019 Cumartesi
08:30-09:30 Sözel Sunum Oturumları
B SALONU
Oturum Başkanları: Dilek ÖCALAN- Ayşe Sena YÜKSEL

S118: Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların Aile Planlamasına Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler
Gülbahar ÇELEN, İlknur GÖKŞİN

S119: Görme Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Sağlık Çalışanlarından Beklentileri: Hemşirelik Öğrencileri Ekip Çalışması
Ezgi PARLAKYILDIZ, Mine KÜÇÇÜK, Damla EMEKTAR, Büşra GEREKLİ, Banu KOÇ, Büşra Kutlu, Gül Nihal ULU, Mübeccel ERİŞ, Sedef ARSLAN, Özlem DEMİREL BOZKURT, Ayşe ÇELİK, Betül AYDOĞDU, Buket DEVECİ, Fatmanur NARİN, Reyhan ALTIPARMAK, Tuğba KAYA, Zeynep ALTAŞ

S120: Kırsal Kesimde Yaşayan 15-49 Yaş Arası Kadınların Akraba Evliliği Sıklığı ve Akraba Evliliği Hakkındaki Görüşleri
Orhan KÖLE, Defne VAROL, Dilek BAKIRLI, Şevki VERMEZ, Oğuzhan ÖZTÜRK, Cahide ÇEVİK, Yeliz CİĞERCİ

S121: Kadınlar Aile Planlaması Kavramı Hakkında Ne Düşünüyorlar? Nitel Bir Çalışma
Ezgi ECE, Emel ELEM, Sultan GÜÇLÜ

S122: Kadınların Pap Smear Testi ve Servikal Kanser Erken Tanısına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
Buse CİHAN, Sena AKBAL, Hülya ÜSTÜNDAĞ

S123: Annelerin Ebeveynlik Yetkinlikleri ile İstismar Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Hande GÜNTEKİN, Şirin ÜSTÜNBAŞ, Remziye SEMERCİ, Melahat AKGÜN KOSTAK

S124: Otizmli Çocuklara Sahip Ebeveynlerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Gamze ÖZTÜRK, Feride BOZKURT, Sebuha KARALI, Selma ÖZEL, Hülya ÜSTÜNDAĞ

27 Nisan 2019 Cumartesi
08:30-09:30 Sözel Sunum Oturumları
C SALONU
Oturum Başkanları: Gülbahar BEŞTEPE-Ayşe Ebrar ÖZBALIKÇIOĞLU

S125: Kız Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Hemşirelik
Zeynep BATUR, Mervenur KARA, Kevser DEMİRCA, Aylin PALLOŞ

S126: Hemşireliğin En Kıymetli Süreci: Bakım
Gülşah AKGÜL, Cansu KARADENİZ BENLİ

S127: Toplumun Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Bakışı
Elif TEPELİ, Özgür EKEN, Sevinç ŞIPKIN, Aysun BABACAN GÜMÜŞ

S128: Sağlık Çalışanlarında Delici-Kesici Alet Yaralanmaları: Sistematik Literatür İncelemesi
Sedef YILDIRIM, Gökçe TOSUN, Aylin PALLOŞ

S129: Palyatif Bakım Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Semptom Yönetimi ve Yaşadıkları Güçlükler: Bir Fenomenolojik Çalışma
Okan ARTUN, Duygu YILDIRIM, Sinem ÇALIŞKAN, Ali BÜYÜKKOÇAK, Deniz CAFER, Esra AKIN KORHAN

S130: Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Selcan AKSOY, Emine KIR BİÇER

S131: Hasta-Hemşire İş Birliği: Kanser Tanılı Bireylerin Hemşire Varlığını Algılama Düzeyleri İle Öz Bakımda Aktiflik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Merve TARHAN, Pınar DOĞAN, Esra ACAR, Ebru AY, Şebnem UZUNCAN, Sena AYBİÇEM Altuntaş, Duygu DAĞITMAÇ

27 Nisan 2019 Cumartesi
08:30-09:30 Sözel Sunum Oturumları
D SALONU
Oturum Başkanları: Nazmiye KUYUCUOĞLU-Metin BİLGİN

S132: Psikiyatri Hastalarında Unutulan Konu: Kronik Hastalıklar
Damla ÖZTÜRK, Ayşenur AYMAK, Zülfünaz ÖZER, Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ

S133: Epilepsi Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Selin SÖYÜNMEZ, Yeşim ZÜLKAR, Fatma Dilek TURAN , Ayşegül İŞLER DALGIÇ

S134:Hemşirelerin Meslekte Profesyonel Tutumları İle Algıladıkları Stres Düzeyi Arasındaki İlişki
Elif Şeyma GÜNEŞ

S135: Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakımda Fiziksel Muayene Yöntemlerini Kullanma Durumları
Hamiyet KIZIL, İlayda ALTINTOP, Yunus Emre AKYOL

S136: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ayak Bileği Kontraktürünü Tanımlayabilme Durumları
İpek ALTINBAŞ, Sümeyra GÜNDOĞMUŞ, Hamide Nur ERKAN, Yeliz CİĞERCİ, Özlem SOYER, Fatıma YAMAN, Öznur GÜRLEK KISACIK

S137: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Yeşim ZÜLKAR, Selin SÖYÜNMEZ, Fatma Dilek TURAN, Ayşegül İŞLER DALGIÇ