18. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Prof. Dr. Hülya UÇAR

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU

Prof. Dr. Leman ŞENTURAN 

Prof. Dr. Mukadder MOLLAOĞLU 

Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM 

Doç. Dr. Aklime SARIKAYA

Doç. Dr. Asiye KARTAL

Doç. Dr. Cantürk ÇAPIK 

Doç. Dr. Emel TAŞÇI DURAN 

Doç. Dr. Evşen NAZİK

Doç. Dr. Hicran YILDIZ

Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI 

Doç .Dr. Papatya KARAKURT

Doç. Dr. Serap PARLAR KILIÇ 

Doç. Dr. Sultan GÜÇLÜ 

Doç. Dr. Şükriye İlkay GÜNER

Doç. Dr. Tülay BAŞAK 

Doç. Dr. Yazile SAYIN 

Doç. Dr. Zeliha KOÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu TİMUÇİN 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DEMİRAY

Dr. Öğr. Üyesi Canan DEMİR BARUTÇU 

Dr. Öğr. Üyesi Figen EROL URSAVAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Nihal SUNAL 

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZKÜTÜK

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BİLİK

Dr. Öğr. Üyesi Özlem CAN GÜRKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Özüm ERKİN 

Dr. Öğr. Üyesi Sema KOÇAŞLI

Dr. Öğr. Üyesi Sennur KULA ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARLI

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ALTINBAŞ 

Öğr. Gör. Dr. Yasemin USLU