18. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

 

Bildiri son gönderim tarihi :  10 Mart 2019

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR. 

 Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır, Bildiri göndeririken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler:

             - Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.

             - Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.

             - Bildiri özetleri en fazla 350 kelime olarak gönderilecektir.

             - Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
 
            - Gönderilen Özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de bildirilmesinin uygunluğu ile kabulune ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.
 
             - Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
             
             - Derlemeler yalnızca poster bildiri olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 

Poster Bildiri Özellikleri:

- Poster Bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.
- Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacaktır ve posterler şablona göre hazırlanacaktır.
- Poster sahiplerinin herhangi bir baskı yaptırmalarına gerek yoktur, posterlerini elektronik olarak sisteme yükeleyeceklerdir.