18. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

ANA KONULAR

Sağlıklı Çalışma Ortamları

Hemşirelikte Meslek İçi Profesyonel  İşbirliği

Klinik Hasta İzlem ve Teslimi

Profesyonel İletişimde Modeller Olumlu İletişim Yöntemleri

Hemşirelikte Profesyonel Değerler

Profesyonel  Gelişim

Hemşirelik Uygulamalarında İş Birliği

Hemşirelik Eğitiminde İşbirliği

Hemşirelikte Liderlik Çatışma Yönetimi

Ekip Çalışması

Mesleki Değerler

Mesleki  Farkındalık